Home

Welkom bij de website van Socialisten Alkmaar. We willen als politieke partij, niet alleen in Alkmaar, maar ook in heel Nederland het “Socialisme” op een democratische manier invoeren en op een Nederlandse unieke manier dit gaan doen en volgens onze eigen klassenstrijd,

We geloven in de marxistische dialectiek en strijd, en in een maatschappij waar het egoïstische kapitalisme, ruimte maakt voor welzijn voor iedereen in een vreedzame en solidaire maatschappij.

Internationale solidariteit wordt voor ons de uitstraling van onze socialistische idealen voor over de hele wereld. We zijn niet alleen in de strijd voor een socialistische maatschappij en daarom willen we ons beleid ook laten gelden voor de internationale strijd voor het socialisme. Onze strijd beperkt zich dus niet tot Alkmaar.